Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Bestilling publikasjoner

Bøker og temahefter fra Tidskriftet

Bestill bøker og temahefter fra Tidsskrift for Den norske Legeforening.
14. oktober 2019

Skriv inn antall eksemplar i bestillingsskjemaet nedenfor. Faktura blir ettersendt bestillingen. Tidsskriftets Internett-utgave finner du på www.tidsskriftet.no.
Spørsmål? Kontakt posten@legeforeningen.no.

Alle priser er inklusiv porto

Kontaktinformasjon