Rapporter

Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?

22. januar 2019
Norske kommuner har i lang tid meldt fra om de store utfordringene i fastlegeordningen.

Riktig diagnose til rett tid

11. desember 2017
- Fastlegen som helsetjenestens portner.

Pasientens primærhelsetjeneste må ledes

11. desember 2017
Om ledelse av det medisinske tilbudet i kommunene

Bruker vi for mye på helse?

10. mars 2017
Analysebyrået Menon Economics har på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund utarbeidet rapporten "Bruker vi for mye på helse? – En vurdering av offentlige helseutgifter fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten."

For mye, for lite eller akkurat passe?

17. oktober 2016
Om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten.

Sammen for en bedre primærhelsetjeneste

09. oktober 2015
Sammen for en bedre primærhelsetjenesteLegeforeningen støtter målet om en primærhelsetjeneste med tverrfaglig samarbeid for få til god behandling og omsorg. Pasientbehandling er lagspill. Alle pasientforløp forutsetter at helsepersonellet samarbeider godt. En godt integrert kommunehelsetjeneste med god kommunikasjon, kjennskap til hverandres oppgaver og gode samarbeidsarenaer er nødvendig for å gi gode helsetjenester.

Et fullverdig liv

04. juni 2015
Det er bred politisk enighet om behovet for sterkere og mer målrettet forebygging og behandling innen rus- og psykisk helse-feltet. Legeforeningen ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet.

IKT i spesialisthelsetjenesten

27. mai 2015
Norge utnytter nå drøyt halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd IKT-teknologi gir.

En legevakt for alle - men ikke for alt

03. mars 2015
Legeforeningen har lenge vært bekymret over den varierende kvaliteten ved norske legevakter. Denne innspillsrapporten presenterer tiltak og løsninger for å bedre legevakttjenesten.