Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Veiledere

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster (2012)

En veileder utgitt av Den norske patologforening (2012). Kr 100
19. januar 2012

Veileder om tumordiagnostikk, der enkelte sentrale organer og maligne svulster er inkludert.