Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Publikasjoner

Standard for palliasjon

Utgitt av Norsk forening for palliativ medisin (2004). Kr 50

Palliativ medisin er en naturlig del av de fleste kliniske spesialiteter, men har en egenart som ikke dekkes av noen eksisterende spesialitet. Dette dokumentet definerer standard for palliasjon og organisering av palliasjon i Norge.
20. januar 2012