Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Rapporter fra gjennombruddsprosjekter

Kom i gang. Kvalitetsforbedring i praksis

En håndbok i praktisk kvalitetsutviklingsarbeid (2004). Kr 150
13. juli 2012

Boken bygger på erfaring fra forbedringsarbeid og utvikling av kvalitetssystem i helseinstitusjoner. De beskrevne metoder, system og teknikker har allmenn gyldighet og kan overføres til andre typer virksomheter.