Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Rapporter fra gjennombruddsprosjekter

Gjennombruddsprosjekt: Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (KEPP)

Rapport fra gjennombruddsprosjekt om polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (2007). Kr 80.
11. november 2011

Rapporten er resultatet av et tverrfaglig gjennombruddsprosjekt for å bidra til økt effektivitet ved landets psykiatriske poliklinikker. Gjennombruddsprosjektet omfattet 24 team fra 30 poliklinikker over hele landet. Det overordnede prosjektmålet var å tilføre deltakerne forbedringskunnskaper som kan nyttiggjøres på den enkelte arbeidsplass og bidra til å effektivisere og styrke det polikliniske tjenestetilbudet innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten.