Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Rapporter fra gjennombruddsprosjekter

Gjennombruddsprosjekt i psykiatri: Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose

Rapport fra gjennombruddsprosjekt om første gangs psykose (2012). Kr 80.
10. august 2012

Initiativ til dette gjennombruddsprosjektet kom fra Norsk psykiatrisk forening som mente at et gjennombruddsprosjekt ville styrke oppmerksomheten vedrørende tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose.