Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Rapporter fra gjennombruddsprosjekter

Gjennombruddsprosjekt: Bedre rusbehandling

Rapport fra gjennombruddsprosjekt om rusbehandling (2010). Kr 80.
11. november 2011

Utgangspunktet for gjennombruddsprosjektet var å styrke oppmerksomheten mot rusfeltet og innebære en stimulans for fagmiljøene, noe som var spesielt viktig i forbindelse med gjennomføringen av rusreformene. Behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet må ha et tverrfaglig utgangspunkt. Gruppene som har fullført prosjektet kommer fra hele landet og representerer svært ulike tiltak innenfor utredning og behandling av rusmiddelavhengighet.