Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Bøker

Legen i det inkluderende arbeidslivet

Inspirasjon til lokalt samarbeid mellom allmennlegene og NAV (2006).
20. mai 2012

Boken er ment som et hjelpemiddel, der målet er et strukturert og kontinuerlig samarbeid mellom fastlegene, arbeidsmedisinerne og NAV-kontorer på IA-området. Det gis veiledning for planlegging og gjennomføring av møter med sykmeldte og NAV.

Ønsker du å bestille denne publikasjonen?

Send epost til posten@legeforeningen.no. Husk skriv hvilken publikasjon det gjelder, hvor mange du ønsker og fakturainformasjon.