Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite thoraxkirurgi

5. juni 2019


Spesialitetskomite thoraxkirurgi

Profilbilde
Leder
Lingaas, Per Snorre
Profilbilde
Medlem
Kjørstad, Knut E.
Profilbilde
Medlem
Kvalheim, Venny Lise
Profilbilde
Medlem
Nordhaug, Dag Ole
Profilbilde
LIS-medlem
Vatnaland, Ingelin Langenes
Profilbilde
Varamedlem
Aamodt, Henrik
Profilbilde
Varamedlem
Woldbæk, Per Reidar
Profilbilde
LIS-varamedlem
Soknes, Maria Devold