Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite samfunnsmedisin

5. juni 2019


Spesialitetskomite samfunnsmedisin

Profilbilde
Leder
Hauge, Siri Helene
Profilbilde
Medlem
Fossberg, Bettina Caroline
Profilbilde
Medlem
Fosse, Inger Marie Sandsmark
Profilbilde
Medlem
Pettersen, Betty Johanne
Profilbilde
LIS-medlem
Hansen, Lars Erik
Profilbilde
Varamedlem
Hagen, Frode
Profilbilde
Varamedlem
Sekse, Kristin
Profilbilde
LIS-varamedlem
Røkenes, Mette