Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite plastikkirurgi

5. juni 2019


Spesialitetskomite plastikkirurgi

Profilbilde
LIS-varamedlem
Nyrud, Morten Kristoffer
Profilbilde
LIS-medlem
Østerud, Ole Arvid Forså
Profilbilde
Leder
Orhagen, Marit Catherine
Profilbilde
Medlem
Berg, Erik
Profilbilde
Medlem
Buhagen, Ståle
Profilbilde
Medlem
Svendsen, Henrik Løvendahl
Profilbilde
Varamedlem
Rosenberg, Bjørn Erik
Profilbilde
Varamedlem
Utvoll, Jørgen