Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite nevrologi

5. juni 2019


Spesialitetskomite nevrologi

Profilbilde
Leder
Owe, Jone Furlund
Profilbilde
Medlem
Benjaminsen, Espen
Profilbilde
Medlem
Sandset, Else Charlotte
Profilbilde
Medlem
Vetvik, Kjersti Grøtta
Profilbilde
LIS-medlem
Takle, Solveig Ruth
Profilbilde
Varamedlem
Eek, Camilla
Profilbilde
Varamedlem
Ljøstad, Unn
Profilbilde
LIS-varamedlem
Meisingset, Tore Wergeland