Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite nevrokirurgi

5. juni 2019


Spesialitetskomite nevrokirurgi

Profilbilde
Leder
Josefsen, Roger
Profilbilde
Medlem
Høstmælingen, Christina Teisner
Profilbilde
Medlem
Johansen, Tonje Okkenhaug
Profilbilde
Medlem
Sundstrøm, Terje
Profilbilde
Varamedlem
Müller, Kay
Profilbilde
Varamedlem
Tveiten, Øystein Vesterli