Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite medisinsk genetikk

5. juni 2019


Spesialitetskomite medisinsk genetikk

Profilbilde
LIS-medlem
Hyldebrandt, Hanne Kjensli
Profilbilde
LIS-varamedlem
Reiter, Simone Brigitta Catharina Frizell
Profilbilde
Leder
Berland, Siren
Profilbilde
Medlem
Haug, Marte Gjøl
Profilbilde
Medlem
Smeland, Marie Falkenberg
Profilbilde
Medlem
Wangensteen, Teresia
Profilbilde
Varamedlem
Nordtveit, Tone Irene
Profilbilde
Varamedlem
Rustad, Cecilie Fremstad