Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

4. juni 2019


Spesialitetskomite medisinsk biokjemi

Profilbilde
Leder
Lindberg, Morten
Profilbilde
Medlem
Brekke, Ole-Lars
Profilbilde
Medlem
Langsjøen, Eva Camilla
Profilbilde
Medlem
Salvador, Cathrin Lytomt
Profilbilde
LIS-medlem
Eie, Anne Merete Øfsti
Profilbilde
Varamedlem
Seierstad, Birgitte
Profilbilde
Varamedlem
Viste, Kristin
Profilbilde
LIS-varamedlem
Binde, Christina