Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite hud- og veneriske sykdommer

4. juni 2019


Spesialitetskomite hud- og veneriske sykdommer

Profilbilde
Leder
Hansen, Sonali Rathour
Profilbilde
Nestleder
Antonsen, Olaf Harald
Profilbilde
Medlem
Christensen, Eidi
Profilbilde
Medlem
Lynghaug, Gunn-Marit
Profilbilde
LIS-medlem
Hunskår, Gunnhild Sellevoll
Profilbilde
Varamedlem
Halvorsen, Jon Anders
Profilbilde
Varamedlem
Snekvik, Ingrid
Profilbilde
LIS-varamedlem
Krogh, Carl Fredrik von