Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite gastroenterologisk kirurgi

4. juni 2019


Spesialitetskomite gastroenterologisk kirurgi

Profilbilde
Leder
Thorsen, Elin Vermelid
Profilbilde
Medlem
Agledahl, Uwe Conrad
Profilbilde
Medlem
Christensen, Bjørn Jostein
Profilbilde
Medlem
Saunes, Therese Karina
Profilbilde
LIS-medlem
Dille-Amdam, Rachel
Profilbilde
Varamedlem
Askheim, Silje Victoria Sanengen
Profilbilde
Varamedlem
Storli, Per Even