Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

4. juni 2019


Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

Profilbilde
LIS-medlem
Nilssen, Steffan Robstad
Profilbilde
LIS-varamedlem
Uglebakken, Tina Ollila
Profilbilde
Leder
Månum, Grethe
Profilbilde
Medlem
Heier, Ingar
Profilbilde
Medlem
Kondic, Aleksandar
Profilbilde
Medlem
Langlo, Sara Rise
Profilbilde
Varamedlem
Flørenes, Tonje Wåle
Profilbilde
Varamedlem
Kwiet, Ariane Jessica