Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

4. juni 2019


Spesialitetskomite fysikalsk medisin og rehabilitering

Profilbilde
Leder
Månum, Grethe
Profilbilde
Medlem
Heier, Ingar
Profilbilde
Medlem
Kondic, Aleksandar
Profilbilde
Medlem
Langlo, Sara Rise
Profilbilde
LIS-medlem
Nilssen, Steffan Robstad
Profilbilde
Varamedlem
Flørenes, Tonje Wåle
Profilbilde
Varamedlem
Kwiet, Ariane Jessica
Profilbilde
LIS-varamedlem
Uglebakken, Tina Ollila