Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite fødselshjelp og kvinnesykdommer

4. juni 2019


Spesialitetskomite fødselshjelp og kvinnesykdommer

Profilbilde
LIS-varamedlem
Hansen, Kristine Heien
Profilbilde
LIS-medlem
Kleveland, Camilla Rørslett
Profilbilde
Leder
Reigstad, Marte Myhre
Profilbilde
Medlem
Hancke, Christine
Profilbilde
Medlem
Hannestad, Yngvild Skåtun
Profilbilde
Medlem
Stær-Jensen, Jette Elisabeth
Profilbilde
Varamedlem
Elstrand, Mari Bunkholt
Profilbilde
Varamedlem
Torstensen, Renate