Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite fødselshjelp og kvinnesykdommer

4. juni 2019


Spesialitetskomite fødselshjelp og kvinnesykdommer

Profilbilde
Leder
Reigstad, Marte Myhre
Profilbilde
Medlem
Hancke, Christine
Profilbilde
Medlem
Hannestad, Yngvild Skåtun
Profilbilde
Medlem
Stær-Jensen, Jette Elisabeth
Profilbilde
LIS-medlem
Kleveland, Camilla Rørslett
Profilbilde
Varamedlem
Elstrand, Mari Bunkholt
Profilbilde
Varamedlem
Torstensen, Renate
Profilbilde
LIS-varamedlem
Hansen, Kristine Heien