Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite blodsykdommer

4. juni 2019


Spesialitetskomite blodsykdommer

Profilbilde
LIS-medlem
Johansen, Silje
Profilbilde
LIS-varamedlem
Paulson, Martin
Profilbilde
Leder
Meyer, Peter Albert
Profilbilde
Medlem
Eilertsen, Anette Løken
Profilbilde
Medlem
Krogh, Anne Sophie von
Profilbilde
Medlem
Moore, Kari Lenita Falck
Profilbilde
Varamedlem
Lerdal, Hedda