Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomite barnekirurgi

4. juni 2019


Spesialitetskomite barnekirurgi

Profilbilde
LIS-medlem
Røkkum, Henrik
Profilbilde
Leder
Urdal, Andreas
Profilbilde
Medlem
Bjørnland, Kristin
Profilbilde
Medlem
Drivenes, Øystein
Profilbilde
Varamedlem
Müller, Camilla
Profilbilde
Varamedlem
Skari, Hans