Regionsutvalg

Regionutvalg Sør-Øst

7. mars 2019


Regionutvalg Sør-Øst

Profilbilde
Leder
Severinsen, Thor
Profilbilde
Nestleder
Lind-Larsen, Jens Kristian
Profilbilde
Medlem
Hagen, Egil
Profilbilde
Medlem
Haukebøe, Trond Hugo
Profilbilde
Medlem
Hovland, Kristin Hildegard
Profilbilde
Medlem
Huseby, Aage Karsten
Profilbilde
Medlem
Kase, Trygve Hilmar
Profilbilde
Medlem
Lerfaldet, Mette Christin
Profilbilde
Medlem
Morken, Toril Anneli Kiuru
Profilbilde
Medlem
Norheim, Pia
Profilbilde
Medlem
Strand, Ole Edvard
Profilbilde
Medlem
Tangen, Marte Kvittum
Profilbilde
Medlem
Tingvoll, Stein-Helge Hansen