Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Styrer, råd og utvalg

Tidsskriftets redaksjonskomité

Oppdatert januar 2019

Medlemmer

Mette Brekke, leder
Erik Magnus Berntsen
Cathrine Ebbing
Kasif Faiz
Anne Høye
Ane Brandtzæg Næss
Torben Wisborg

Ansvarlig i sekretariatet

Tidsskriftet

Mandat

Redaksjonskomiteen er et konsultativt organ for redaktøren/redaksjonen og arbeider først og fremst i henhold til sedvane gjennom mange tiår. Det eneste skriftlige mandat som foreligger, er Legeforeningens lover § 4-2, 2. ledd.

Budsjett

Inkludert i Tidsskriftets driftsbudsjett.

Rapporteringsrutiner

Redaksjonskomiteen møtes 2-3 ganger per semester. Et av redaksjonskomiteens medlemmer er valgt av og blant sentralstyrets medlemmer. Et avsnitt om Tidsskriftets virksomhet, inkl. redaksjonskomiteens arbeid, er med i Legeforeningens årsmelding.