Styrer, råd og utvalg

Spesialitetsrådet

Spesialitetsrådet er rådgivende organ for Legeforeningens sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning.

Rådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister, og oppnevnes av sentralstyret.

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger (utdrag)

§ 2. Spesialitetsrådet

Som rådgivende organ for Den norske legeforenings sentralstyre i spørsmål som gjelder legers videre- og etterutdanning, oppnevner sentralstyret spesialitetsrådet.

Spesialitetsrådet skal ha sin oppmerksomhet hen­vendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning av spesialister.

Rådet består av leder, nestleder og 14 medlemmer oppnevnt for fire år. Det oppnevnes person­lige varamedlemmer for de 14 medlemmene.

Statens helsetilsyn er representert med ett medlem. Helsedirektoratet er representert med ett medlem. De medisinske fakulteter er representert med ett medlem hver. Kommunenes Sentralforbund er representert med ett medlem. Norsk Pasientforening er representert med ett medlem.

Ved oppnevnelsen av de øvrige medlemmer skal sentralstyret ta hensyn til representativitet i forhold til rådets oppgaver og målgruppene for arbeidet.

Leder og nestleder oppnevnes særskilt.

Forslag til medlemmer med varamedlemmer inn­hentes fra de organer som er representert i rådet. Nytt medlem oppnevnes når det oppstår forhold som med­fører at det sittende medlem ikke lenger kan sees å representere vedkommende organ. Rådet er beslut­ningsdyktig når lederen eller nestleder og minst 8 medlemmer er til stede. Instruks for rådet fastsettes av sentralstyret. Ved forfall fra rådets medlemmer inn­kalles det personlige varamedlemmet.

MøtereferaterSpesialitetsrådet

Profilbilde
Leder
Kristoffersen, Einar Klæboe
Profilbilde
Nestleder
Meirik, Kathinka
Profilbilde
Medlem
Glomsaker, Tom Birger
Profilbilde
Medlem
Harbo, Sverre Olaus
Profilbilde
Medlem
Høvik, Hans
Profilbilde
Medlem
Irtun, Øivind
Profilbilde
Medlem
Mjåset, Christer
Profilbilde
Medlem
Osnes, Terje Andreas
Profilbilde
Medlem
Rotevatn, Svein
Profilbilde
Medlem
Rudi, Heidi Merete
Profilbilde
Medlem
Rødahl, Eyvind
Profilbilde
Medlem
Skeie-Jensen, Tone
Profilbilde
Medlem
Solligård, Erik
Profilbilde
Medlem
Vik, Inger Sofie Samdal
Profilbilde
Varamedlem
Aadahl, Petter
Profilbilde
Varamedlem
Buanes, Trond A.
Profilbilde
Varamedlem
Espnes, Ketil Arne
Profilbilde
Varamedlem
Halvorsen, Thomas
Profilbilde
Varamedlem
Hilt, Bjørn
Profilbilde
Varamedlem
Kvernmo, Hebe Desiree
Profilbilde
Varamedlem
Næss, Hans-Petter
Profilbilde
Varamedlem
Thune, Turid Jorunn
Profilbilde
Varamedlem
Thürmer, Hanne Louise
Profilbilde
Varamedlem
Utne, Kristin Kornelia