Sentralstyret

Møteplan 2019

Januar tirsdag 15.1.2019 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
  tirsdag 15.1.2019 kl 1500 Lederseminar, Hotel Bristol
  onsdag 16.1.2019 kl 1600 Lederseminar, Hotel Bristol
Februar torsdag 14.2.2019 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
  fredag 15.2.2019 (NY) kl 0900-1200  
Mars onsdag 13.3. 2019   Sentralstyremøte, Legenes hus
April onsdag 3.4. 2019.
Påske 15. - 22. april
kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
Mai tirsdag 30. april - NY kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
  Reservedato tirsdag 14. mai NY kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
Juni

 mandag 3.6. 2019
tirsdag 4.-torsdag 6.6.2019

 

onsdag 19.6. 2019 

kl 0900
kl 1030
kl 1600

kl 0900

Sentralstyremøte, Kr.sand

Landsstyremøte, Kristiansand

Sentralstyremøte, Legenes hus

  torsdag 31.5.2019 kl 1600 Landsstyremøte, Soria Moria Oslo
  tirsdag 19.6.2019 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
Juli      
August tirsdag 27.8.2019 NY kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
September mandag 16.9. 2019 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
 

mandag 16.9 –
torsdag 19.9.2019

  Sentralstyremøte/arbeidsmøte
Oktober onsdag 16.10.2019 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
November tirsdag 12.11 2019 kl 0900 Sentralstyremøte, Legenes hus
Desember   kl 0900 Sentralstyremøte
    kl 1900 Julebord