Råd og utvalg

Sentralstyret

Oversikt over sentralstyret 1.9 2017 – 31.8. 2019.
Referater, pressebilder og møteplan.

Sentralstyret

Marit Hermansen
President
Marit Hermansen
Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Christer Mjåset
Visepresident
Christer Mjåset
Yngre legers forening Akersgata 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Ole Johan Bakke
Medlem
Ole Johan Bakke
Holmestrand kommune Postboks 31, 3081 Holmestrand
Anja Fog Heen
Medlem
Anja Fog Heen
Lovisenberg diakonale sykehus A/S Klinikk for medisin Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Jon Helle
Medlem
Jon Helle
Anne-Karin Rime
Medlem
Anne-Karin Rime
Kirsten Rokstad
Medlem
Kirsten Rokstad
Eivind Valestrand
Medlem
Eivind Valestrand
Tom Ole Øren
Medlem
Tom Ole Øren
Kari Sollien
Medlem
Kari Sollien (Observatør)
Kapp legesenter 2849 Kapp
profilbilde
Varamedlem
Kjetil Karlsen
profilbilde
Varamedlem
Kristin Kornelia Utne
profilbilde
Varamedlem
Agnethe Lund