Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Styrer, råd og utvalg

Rettshjelpsutvalget

Rettshjelp til medlemmene er delegert til rettshjelpsutvalget fra sentralstyret. Utvalget kan bevilge støtte til rettshjelp innenfor rammer vedtatt av sentralstyret.
19. september 2019

Mandat

Vedtektsbestemt utvalg for rettshjelpsordningen etter Vedtekter for rettshjelpsordningen fastsatt av landsstyret 24.5. 2007. Anvendelsen av budsjettmidler til rettshjelp til medlemmene er delegert til rettshjelpsutvalget fra sentralstyret. Utvalget kan bevilge støtte til rettshjelp innenfor rammer vedtatt av sentralstyret i henhold til vedtektenes § 2-3. Støtte utover de vedtatte rammer behandles av sentralstyret.

Budsjett

Utvalgets utgifter belastes posten Rettshjelpsordningen.

Rapporteringsrutiner

Rettshjelpsutvalget har delegert myndighet fra sentralstyret for bevilgninger til økonomisk støtte. For den økonomiske siden rapporterer sentralstyret til landsstyret gjennom revidert regnskap.

For rettshjelpsordningens virksomhet rapporterer rettshjelpsutvalget gjennom årsmeldingen som inntas i sentralstyrets årsmelding til landsstyret.Rettshjelpsutvalget

Profilbilde
Leder
Andersen, Åge Henning
Profilbilde
Nestleder
Hansen, Anne Helen
Profilbilde
Medlem
Bugge, Merete Drevvatne
Profilbilde
Medlem
Forbord, Torunn
Profilbilde
Medlem
Mathisen, Ulla Dorte
Profilbilde
Medlem
Midelfart, Anna
Profilbilde
Medlem
Svenskerud, Fredrik Væting
Profilbilde
Medlem
Vassbotn, Ane Drougge