Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Styrer, råd og utvalg

Psykoterapiutvalget

Psykoterapiutvalget vurderer søknader om godkjenning av veiledere i psykoterapi.
19. september 2019

Psykoterapiutvalget er rådgiver overfor sentralstyret. Veiledere godkjennes av sentralstyret.

Budsjett: Utgiftene belastes Utdanningsfond I.

Ansvarlig i sekretariatet: Medisinsk fagavdeling.Psykoterapiutvalget

Profilbilde
Leder
Øien, Per Anders
Profilbilde
Nestleder
Rivenes, Ann Christin Øren
Profilbilde
Medlem
Aandahl, Gro
Profilbilde
Medlem
Onsrud, Lars
Profilbilde
Medlem
Rekdal, Åsa Kristine
Profilbilde
Medlem
Skeie, Tone Madland
Profilbilde
Medlem
Ursin-Holm, Øivind