Styrer, råd og utvalg

LIS 1 komite

LIS 1 fra 1. januar 2019
10. mai 2019

I forbindelse med ny spesialitetsstruktur er turnustjenesten utgått. Den er erstattet av spesialiseringens del 1, LIS1 fra 1. september 2017. LIS 1 komiteen ivaretar forhold og særskilte problemstillinger knyttet til LIS 1.

Medlemmer i komiteen:

 • Anja Fog Heen (leder)
 • Frode Osterling
 • Barbro Kvaal
 • Håvard Ulsaker
 • Lene Dæhlin
 • Ulla Dorte Mathisen
 • Trude Basso

Varamedlemmer:

 • Espen Storeheier
 • Sverre Haugen
 • Lise Cathrine Bråtlund
 • Henriette Fagertun