Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Styrer, råd og utvalg

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Mandat

Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten skal

 • gi råd til sentralstyret i spørsmål som angår kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • gi råd til Legeforeningens representanter i Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet
 • gi råd til leger som er engasjert i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
 • medvirke til Legeforeningens arbeid for at kvalitet og pasientsikkerhet skal vektlegges som styringsgrunnlag i helsetjenesten gjennom
  • å gi råd om virkemidler for å fremme god ledelse
  • å gi råd om utvikling av gode systemer for dokumentasjon av kvalitet og pasientsikkerhet, herunder utvikling av lokale kvalitetsindikatorer
  • å gi råd i arbeidet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
 • være en pådriver overfor Legeforeningens sentralstyre og øvrige organisasjonsledd i arbeidet for systematisk og kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet gjennom
  • tydeligere helsepolitisk prioritering av pasientsikkerhet
  • sterkere regelverk for pasientsikkerhet
  • bedre sikkerhetskultur i helsetjenesten
  • mer oppmerksomhet på betydningen av variasjon i tjenestetilbud og resultater
 • foreslå for sentralstyret tiltak for å videreutvikle og styrke legers kompetanse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid gjennom
  • alle nivåer i grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og utdanningen av tillitsvalgte

Utvalget anmodes om å vurdere elektronisk saksbehandling i den grad det er hensiktsmessig.

Utvalgets sammensetning 2017 – 2019

Christian Tappert, leder
Elisabeth Stura, medlem
Ellen Tveter Deilkås, medlem
Fred Arne Heggen, medlem
Hanne Støre Valeur, medlem
Inger Williams, medlem
Karoline Lund, medlem
Mette Engan, medlem

Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

profilbilde
Leder
Matthias Christian Tappert
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
profilbilde
Medlem
Hanne Støre Valeur
Arbeidssted: Universitetet i Oslo - UiO
profilbilde
Medlem
Ellen Catharina Tveter Deilkås
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Mette Engan
Arbeidssted: Barneklinikken - Haukeland universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Fred Arne Heggen
Arbeidssted: Lovisenberg diakonale sykehus A/S
profilbilde
Medlem
Karoline Lund
Arbeidssted: Trara Legekontor AS
profilbilde
Medlem
Elisabeth Mathilde Stura
Arbeidssted: Fromreide legesenter
profilbilde
Medlem
Inger J.Onshus Williams
Arbeidssted: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag