Forhandlingsorganer

Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)

29. desember 2011

Mandat

Utvalget er ansvarlig overfor sentralstyret og skal samordne yrkesforeningenes krav, organisere foreningens forhandlingsvirksomhet og gi råd om foreningens tariffpolitikk. Vedtaksmyndighet for krav og avtaler er tillagt sentralstyret i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-3, 1. ledd, nr 5. Utvalget er opprettet i medhold av Regler for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet, pkt 2, fastsatt av sentralstyret 22.3. 2010.Forhandlingsutvalg Næringsdrivende/Normaltariff (Tariffutvalget)