Fagstyre og faglandsråd

Fagstyrets møteplan

29. april 2019
 • 29. januar
  - Fagstyremøte
 • 14. februar
  - Fagstyremøte
 • 21. mars
  - Fagstyremøte
 • 29. april
  - Fagmedisinsk seminar
  Sted: Soria Moria
 • 30. april
  - Fagstyremøte
  Sted: Soria Moria
 • 03. juni
  - Fagstyremøte
  Sted: Kristiansand
 • 28. august
  - Fagstyremøte
 • 11-12. september
  - Faglandsråd
  Sted: Sundvollen
 • 17. oktober
  - Fagstyremøte
 • 14. november
  - Fagstyremøte

2020

 • Torsdag 16. Januar
  - Fagstyremøte
 • Mandag 10. Februar
  - Fagstyremøte ev møte med sentralstyret
 • Mandag 9. Mars
  - Fagstyremøte
 • Onsdag 15. og torsdag 16. April
  - Faglandsrådsmøte
 • Mandag 25. Mai
  - Møte med fagdelegatene til landsstyret
 • Tirsdag 26. – torsdag 28. Mai
  - Landsstyremøte
 • Tirsdag 16. Juni
  - Telefonmøte
 • Onsdag 9. September
  - Fagstyremøte
 • Onsdag 14. Oktober
  - Fagstyremøte
 • Tirsdag 24. November
  - Fagstyremøte