Styrer, råd og utvalg

Fagstyre og faglandsråd

Legeforeningen har forsterket sin fagakse. Landsstyret vedtok i mai 2018 de nødvendige lovendringene, og nå er strukturen for et nytt fagstyre og faglandsråd på plass.
25. februar 2019
Fagstyret sammen med president Marit Hermansen. Ishita Barua, Ståle Sagabråten og Ingvild Skogen Bauge var ikke tilstede
Fagstyret sammen med president Marit Hermansen. Ishita Barua, Ståle Sagabråten og Ingvild Skogen Bauge var ikke tilstede

Lovene for den nye fagaksen er samlet i ny paragraf 3-6.

Fagstyret

Du kan lese mer i rapporten "Utvikling av den fagmedisinske ke akse i Legeforeningen" som ble lagt til grunn for Landsstyrets vedtak.

Fagstyrets oppgaver er dels gitt i Legeforeningens lover, dels ved delegasjon fra sentralstyret. Samarbeidet mellom fagstyret og sentralstyret vil bli svært viktig i den første fasen med tanke på fordeling og delegering av saker. Sentralstyret og fagstyret hadde sitt første fellesmøte 21.2.2019.

Leder av fagstyret er frikjøpt 50% og vil ha kontorplass i medisinsk fagavdeling i sekretariatet.

Faglandsrådet

Faglandsrådet er sammensatt av representanter fra alle fagmedisinske foreninger. Antall er vektet mot medlemsmassen i den enkelte fagmedisinske forening, se Legeforeningens lover. Faglandsrådet velges i år med ulike tall og følger således landsstyrets syklus. Faglandsrådet holder landsråd i september og velger 9 representanter til fagstyret og ytterligere 11 delegater til Legeforeningens landsstyre – til sammen 20 fagdelegater.

Det første faglandsrådet ble valgt etter overgangsregler og har funksjonsperiode på ett år. Neste faglandsråd samles i september 2019 og velges for to år.

Fagstyret og Faglandsrådets plassering i Legeforeningens struktur.
Fagstyret og Faglandsrådets plassering i Legeforeningens struktur.