Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Styrer, råd og utvalg

Fagstyre og faglandsråd

Legeforeningen har forsterket sin fagakse. Landsstyret vedtok i mai 2018 de nødvendige lovendringene, og nå er strukturen for et nytt fagstyre og faglandsråd på plass.
25. februar 2019

Lovene for den nye fagaksen er samlet i ny paragraf 3-6.

Du kan lese mer i rapporten "Utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen" som ble lagt til grunn for Landsstyrets vedtak.

Fagstyret og Faglandsrådets plassering i Legeforeningens struktur.
Fagstyret og Faglandsrådets plassering i Legeforeningens struktur.