Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Om oss
TEMA

Legestatistikk

Statistikken på denne siden omfatter blant annet generell legestatistikk, medlemsstatistikk, spesialister, medisinstudenter, yrkesaktive leger i Norge mv., basert på Legeforeningens lege- og medlemsregister, samt noe generell helsestatistikk mv. fra eksterne kilder.
Leger og deres verktøy. Illustrasjon fra Istockphoto.com Credit:elenabs