AnsatteMedisinsk fagavdeling

profilbilde
Administrasjonskonsulent
Gustavsen, Marit
profilbilde
Fagdirektør
Lønning, Kari Jussie
profilbilde
Spesialrådgiver
Hoftvedt, Bjørn Oscar
profilbilde
Fagdirektør
Strøm, Bjarne Riis

Enhet for primærhelsetjenste, IKT, rehab og forebyggende

profilbilde
Spesialrådgiver
Arnesen, Eirik Nikolai
profilbilde
Spesialrådgiver
Carlsen, Tor Bjørnstad
profilbilde
Rådgiver
Henriksen, Charlotte Ibsen
profilbilde
Fagsjef
Kristoffersen, Jan Emil
profilbilde
Spesialrådgiver
Ringnes, Anne

Enhet for spesialisthelsetjenester og forskning

profilbilde
Administrasjonskonsulent
Finstad, Nina
profilbilde
Seksjonssjef
Hansen, Kari Schrøder
profilbilde
Rådgiver
Maurud, Hedda
profilbilde
Spesialrådgiver
Nesvåg, Ragnar

Enhet for kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet og spesialisthelsetjenester

profilbilde
Spesialrådgiver
Bjørnstad, Gry
profilbilde
Fagsjef
Johansen, Bente Kristin
profilbilde
Spesialrådgiver
Lyngstadaas, Anita Østhus
profilbilde
Rådgiver
Yakubu, Caroline Sølberg

Koordinatorkontorene

profilbilde
Konsulent
Bjørnerud, Gunn Berit
profilbilde
Konsulent
Myrdam, Marina

Veilederkoordinatorer

profilbilde
Konsulent
Aschim, Bente M.
profilbilde
Lege
Kroken, Lene Kristin
profilbilde
Medisinsk koordinator
Lundevall, Sverre
profilbilde
Konsulent
Ruterford, Astrid Eileen

Seksjon for utdanning - utvikling

profilbilde
Rådgiver
Andresen, Marte Løvald
profilbilde
Spesialrådgiver
Eikvar, Kari Helene
profilbilde
Fagsjef
Evjen, Nina
profilbilde
Konsulent
Reichelt, Gro
profilbilde
Statistikksjef
Taraldset, Anders Bruhjell
profilbilde
Rådgiver
Vågeskar, Ingunn Muus

Seksjon for utdanning - drift

profilbilde
Rådgiver
Aasen, Ellen
profilbilde
Rådgiver
Dahl, May Helene
profilbilde
Fagsjef
Dahl, Merete
profilbilde
Rådgiver
Eusebio, Sophia Bertelsen
profilbilde
Rådgiver
Gray, Laura
profilbilde
Konsulent
Gutbier, Brit Torill
profilbilde
Spesialrådgiver
Jarandsen, Ågot Øydis Rinde
profilbilde
Rådgiver
Lohne, Ingrid Kjerschow
profilbilde
Konsulent
Skolseg, Ruth Irene
profilbilde
Konsulent
Stangeland, Elin S. Wespestad