Kontaktopplysninger om landets støttekolleger

Hordaland

Du står fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der hvor du selv bor eller jobber.
1. NOVEMBER 2018

Stein Nilsen

Leder
Arbeidssted: Legesenteret i Florvåg
Telefon: 56 15 74 00
Privat mobil: 93499553
Privat telefon: 56157404 jobb
Privat e-post: nilsen.stein@gmail.com

Jan Wimpelmann

Medlem
Arbeidssted: Spes. i psykiatri Jan Wimpelmann
Privat mobil: 98005930
Privat e-post: ja-wim@online.no

Synnøve Lian Johnsen

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus
E-post: synnove.johnsen@helse-bergen.no
Privat mobil: 90957029
Privat telefon: 55 20 13 62

Nina Helene Ingebrigtsen

Medlem
Arbeidssted: Dr. Nina Helene Ingebrigtsen
Privat mobil: 93007404
Privat telefon: 55 92 44 77
Privat e-post: nhi@ninahelene.no

Frøydis Skjelbred Nilsen

Medlem
Arbeidssted: Øyrane legekontor
Telefon: 55 56 26 32
E-post: fsnilsen@bgnett.no
Privat mobil: 97069434
Privat telefon: 56 58 66 77
Privat e-post: frynilsen@gmail.com