Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Støttekollegaordningen

Kontaktopplysninger om landets støttekolleger

Her finner du oppdaterte opplysninger om hvordan du kan få tak i en av de drøyt 90 skolerte støttelegene. Du står fritt til å velge en kollega fra et annet bostedsfylke enn ditt eget.
1. november 2018

Angående kontaktinformasjonen:

  • Uavhengig av hvor i landet du bor eller jobber, står du fritt til å ta kontakt med støttekolleger i andre fylker enn der du selv er hjemmehørende.
  • Er du medlem i Legeforeningen, kan du logge deg inn på toppen av siden her, og da finne ytterligere opplysninger om den enkelte støttekollegaen du har funnet fram til - avhengig av hva vedkommende har gjort tilgjengelig mht. sine profilvisninger.
  • Du vil se at støttekollegene kommer opp med betegnelsen "medlem", dvs. vedkommende har verv/er medlem i den lokale støttekollegagruppen som fins i alle 19 fylker. I tillegg vil det være noen som har betegnelsen "leder". Disse har ansvar for koordinering av det kollegiale helse- og omsorgstilbudet lokalt.