Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Aktuelt i media

WMA har vedtatt en ny deklarasjon

WMA har vedtatt en ny deklarasjon på General Assembly i Tblisi nå i oktober om eutanasi og legeassistert selvmord.
7. november 2019

Formuleringene om at disse handlingene er uetiske og at de bør fordømmes er ikke lenger med.

WMA er imidlertid hekt klar på at disse handlingene strider mot legeetikken og at WMA derfor på det sterkeste går imot både eutanasi og legeassistert selvmord.