Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Lokalforeningsarbeid

Kontaktpersoner i sekretariatet

Brukerstøtte legeforeningen.no/medlemsutsendelser: webmaster@legeforeningen.no
21. oktober 2019

Helse Sør-Øst

Oslo, Akershus

Gorm Hoel
gorm.hoel@legeforeningen.no
959 49 365
 
Anders Vollen
anders.vollen@legeforeningen.no
901 40 226

Helse Vest

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 

Helse Sør-Øst

Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud og Telemark

Ellen Juul Andersen
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
900 98 507

Helse Midt-Norge

Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Helse Nord

Nordland, Troms, Finnmark 

Hels Sør-Øst

Vestfold og Østfold

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
922 44 980

Regionutvalgene

Gorm Hoel    
gorm.hoel@legeforeningen.no
959 49 365