Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Årskalender lokalforeninger

September

22. august 2017Nytt styre tiltrer, leder fordeler arbeidsoppgaver.

  • Leder utarbeider møteplan for valgperioden.
  • Styremøte.
  • Nettredaktør oppdaterer nettsidene med medlemmer i styret (hentes fra CRM-systemet i Legeforeningen), råd og utvalg.
  • Referat fra årsmøtet publiseres på nettsidene etter at dette er godkjent. Omtale av viktige saker fra årsmøtet omtales på nettsiden.
  • Vurdere å sende ut medlemsbrev hvis lokalforeningen har interessante saker på gang.
  • Styremedlemmer og varamedlemmer fyller inn oppdatert informasjon i tillitsvalgtoversikten, slik at det fremgår hvem som er i styret og hvordan styremedlemmene kan kontaktes.
  • Sammensetting og konstituering av regionutvalgene skjer i perioden 1. september til 1. november.
  • Nedsette kurskomité.