Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Årskalender lokalforeninger

Oktober

22. august 2017


  • Styremøte.
  • Drøfte tema og innleder for medlemsmøte, fordele oppgaver, leie lokale, opprette arrangement på Facebook, sende ut invitasjon til medlemmene per epost (og brev til medlmmer uten e-postadresse), påminnelse via sms, oppfordre til å se på medlemssiden, sende særskilt e-post til alle tillitsvalgte i fylket.