Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Årskalender lokalforeninger

November

22. august 2017


  • Styremøte.
  • Lokalforeningsseminar hvor lederne eller styremedlemmer deltar, samt leder/medlem i regionutvalgene. Inntil to personer fra hver lokalforening. Lokalforeningen må betale for deltaker nr. 2.
  • Ansatte i lokalforeningen inviteres med på seminaret.
  • Medlemsmøte.
  • Saker som ønskes tatt opp på ledersamlingen i januar, må sendes inn til sekretariatet.