Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Lokalforeningsarbeid

Årskalender lokalforeninger

22. august 2017
Banner årskalender lokalforeninger.
Banner årskalender lokalforeninger.

Januar: Møte før ledersamlingen samme dagDet arrangeres fire møter/seminarer for lokalforeningslederne/regionutvalgslederne per år:

  • Mai/juni: Møte kvelden før landsstyremøtet
  • Mai/juni: Landsstyremøtet
  • November: Lokalforeningsseminaret

I oddetallsår er det valg på verv i Legeforeningens organisasjonsledd. Det er utarbeidet egen valginstruks for tillitsvalgte og  instruks for tillitsvalgte og deres oppgaver, som det er nyttig å kjenne til. Likeledes er Legeforeningens lover et nyttig oppslagsverk.

Mange lokalforeninger har egne vedtekter som bygger på Legeforeningens lover.