Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Legeforeningens lover og andre organisatoriske regler

Retningslinjer for internettsider i regi av Den norske legeforening

Oppdatert 30.4. 2013
21. august 2018

Retningslinjene