Legeforeningens lover og andre organisatoriske regler

Etiske regler for leger

Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015.

I. Alminnelige bestemmelser

II. Regler for legers forhold til kolleger og medarbeidere

III. Markedsføring og annen informasjon om legetjenester

IV. Regler for legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer