Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Utdanningsfond III

Medlemmer av fondsutvalget

Oppnevning av medlemmer til fondsutvalget for Utdanningsfond III for perioden 1.1. 2017 – 31.12. 2020.
24. august 2018

Utdanningsfond III:

Medlem
Siri Tau Ursin - Norsk overlegeforening

Clara Sofie Bratholm - Yngre legers forening

Gunnar Misvær - Helse- og omsorgsdepartementet

Helge Bjørnstad-Pettersen - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Varamedlem

Anne-Karin Rime - Norsk overlegeforening

Sverre Olaus Harbo - Helse- og omsorgsdepartementet

Anja Fog Heen - Yngre legers forening

Gro Østli Eilertsen - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger