Premiereguleringsfondet

Refusjon av reguleringspremie for 2018

Premiereguleringsfondet – for privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning
24. august 2018

Mange leger har nå mottatt krav fra KLP for å dekke den årvisse oppregulering av pensjoner for nåværende og tidligere ansatte.

Premiereguleringsfondet refunderer kostnader knyttet til de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon: Kostnader som gjelder tidligere ansatte. I tillegg kan søkes refusjon for avviklingsstilskudd til Sikringsordningen.

I samarbeid med KLP er det innført en forenklet søknadsprosess. Det enkelte legeforetak skal nå kun opplyse hvilke(n) tidligere ansatt(e) det søkes refusjon for, og slipper å innhente dokumentasjon over den enkeltes premiereserve og reguleringspremie. Disse opplysningene vil innhentes direkte fra KLP.

Søknadsfrist: Mandag 15. oktober 2018.

Les mer om bakgrunnen for fondet, fondets målgruppe samt eksempler på urimelig utslag av regelverket

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Grethe Veiåker Nilsen