Legater

Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt

Fra legatets avkastning kan det årlig deles ut midler til forskning på obstruktive lungesykdommer hos barn og voksne. Pengene skal gå til et klinisk eller annet relevant forskningsprosjekt og skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler.
24. august 2018

Felles tildelingskomité for Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes’ legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke i perioden 2018-2021.

May Brit Lund, leder
Dag Hofsø, medlem
Svein Høegh Henrichsen, medlem
Jon Lunde, varamedlem
Hans Henrik Strøm, varamedlem

Ansvarlig i sekretariatet er Marianne Lund Buset, Medisinsk fagavdeling.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet