Legater

Caroline Musæus Aarsvolds fond

Årlig utdeles to studie- og reisestipend til yngre norske indremedisinere fra Caroline Musæus Aarsvolds fond.
24. august 2018

Ved en testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold er det opprettet et fond som bærer donators mors navn, Caroline Musæus Aarsvolds fond. Fondet disponeres av Den norske legeforening. Av fondets avkastning utdeles det hvert år to stipend, som studie- og reisestipend til to yngre norske indremedisinere. Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon vil bli prioritert. Stipendene utlyses i Tidsskrift for Den norske legeforening og utdeles under Den norske legeforenings landsstyremøte.

Innstillingskomité 2015-2018:
Espen Thiis-Evensen, leder
Ingrid Smith, medlem
Svend Aakhus, medlem
Tomas Eagan, varamedlem

Ansvarlig i sekretariatet er Marianne Lund Buset, Medisinsk fagavdeling.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet